ReadyPlanet.com
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


กำหนดการอบรม เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน (พลังง้วนดิน)

  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ไร่สุขนิรันดร (ภาคเอกชน)  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร(กษัตริย์นักเกษตร) เป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่โดยการนำเสนอและจัดแสดงในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ภายในไร่สุขนิรันดร และได้จัดกิจกรรมอบรม การทำเกษตรอินทรีย์ จากเทคโนโลยีสรรพสิ่ง “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ณ ไร่สุขนิรันดร อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิติใหม่ครั้งแรกของไร่สุขนิรันดร ภายหลังจากประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปรับปรุงรูปแบบการจัดสันพื้นที่เพื่อการทำการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ “ เกษตรทฤษฎีใหม่  ”

มีนิทรรศการฐานองค์ความรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการฟื้นฟูอาชีพและรายได้ ภายหลังวิกฤติน้ำท่วม ในโอกาสมหามงคลไร่สุขนิรันดร (ภาคเอกชน) ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และ

สถาบันเทคโนโลยีสรรพสิ่ง จัดอบรมหลักสูตร “ตั้งหลัก ตั้งใจ ตั้งต้น ตั้งตัว หลังน้ำท่วม”ด้วยองค์ความรู้ “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์”ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาทในระหว่างวันที่ ๓๐- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕  ณ  ไร่สุขนิรันดร อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

  1. เป็นหลักสูตรอบรม ๒ วัน ๑ คืน

  2. เนื้อหาประกอบด้วย วิชาที่ว่าด้วยองค์ความรู้ “เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน” และการลงมือปฎิบัติจริงด้วยตัวท่านเอง ที่รับรองว่าเมื่อกลับไปแล้ว สามารถนำไปปฎิบัติได้ในชีวิตจริง

  1. ค่าอบรม (รวมค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พัก ๑ คืน ค่าวัสดุสำหรับนำกลับไปใช้ทำเกษตรได้  ค่าเอกสาร)  ราคา  ๓,๕๐๐ บาทต่อคน

  2. รับเพียง ๕๐-๖๐ คนต่อรุ่น

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 

  1. สนใจสมัคร ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.raisuknirundorn.com

  2. โอนเงินค่าสมัคร ได้ที่ชื่อบัญชี  นายพิสิษฐ์  นาคำ  บัญชีเลขที่ ๕๙๕-๐-๔๙๕๔๖-๔

บัญชีออมพรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ชื่อบัญชี  นายพิสิษฐ์  นาคำ  บัญชีเลขที่ ๔๓๓-๒-๔๒๓๑๔-๘

บัญชีออมพรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

  1. ส่งใบสมัครพร้อมกับหลักฐานการโอนเงินมาที่

โทรสาร ๐๔๔-๙๐-๕๑-๒  (วงเล็บว่า จ่ายค่าสมัคร อบรมการทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑ แสนบาท)

หรือส่งอีเมลล์มาที่  : cpd2555@hotmail.com

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.raisuknirundorn.com

๑๐๒๐ ม.๔ ถ.มทส. ๑ ต. หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์/แฟ็กซ์ ๐๔๔-๙๙๐-๔๕๑-๒ 

หลักสูตรอบรม ๑ ไร่ ๑๐๐,๐๐๐

" ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ "

หลักสูตร ๒ วัน 

วันที่ ๓๐ 

๐๘.๐๐–๐๙.๐๐  น.ลงทะเบียน แบ่งกลุ่มย่อย ดูนิทรรศการ ดูวีดีโอ ทำความเข้าใจเนื้อหา

๐๙.๐๐–๐๙.๑๕ น. แนะนำไร่สุขนิรันดร

๐๙.๑๕–๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา

๐๙.๓๐–๑๐.๓๐ น. ความสำคัญของเกษตรกรรมต่อประเทศไทย

๑๐.๓๐–๑๐.๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๐–๑๒.๐๐ น. ความยากจนของเกษตรกรไทย

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท : จริงหรือ? ข้าทำนามา ๔๐ ปีแล้ว

๑๔.๓๐–๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๗.๐๐ น. ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท : ว่าด้วยกาลามสูตรวิชาเชิงประจักษ์

๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น. สรุปสิ่งที่ได้เห็นตามอัธยาศัย ความรู้ที่ได้ต่อยอดความรู้เดิม เติมคุณค่าที่ได้เข้าไปในชีวิต ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐–๒๐.๐๐ น. ผลพวงแห่งการเรียนรู้ กลุ่มย่อยเสนอกลุ่มใหญ่ จากที่รู้เพียง ๑๐ ได้รู้เป็น ๑๐๐

๒๐.๐๐–๒๑.๓๐ น. การหนีทุกข์ เพื่อพบสุขที่ถาวร โดย อาจารย์กิตติ์ธเนศเอาความจริงมาดับความเชื่อ

วันที่ ๓๑

๐๖.๐๐–๐๗.๐๐ น. แอบตื่นแต่เช้า มาเดินออกกำลังกาย กลัวเพื่อนจะรู้ว่าสุขภาพเราดีมากอากาศ

๐๗.๐๐–๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐–๑๐.๐๐ น. เทคโนโลยีสรรพสิ่ง อะตอมมิคนาโน : ว่าด้วย "ง้วนดิน" เครือดินการรวมแรงทั้ง ๔ กฏแห่งจักรวาล

๑๐.๐๐–๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารเช้า

๑๐.๑๕–๑๒.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๑ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" การเริ่มต้นคิด, การทำแปลงนา

การขุดคูนา, การตั้งรั้วมุ้งสีฟ้า, การเตรียมดิน, การปรับสภาพน้ำ, การคัดเมล็ดพันธุ์

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ภาคปฏิบัติ ๒ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" การเพาะกล้าในนา,

การเพาะกล้าในถาด, นาดำ, นาโยน, การสร้างแพลงตอน, การเลี้ยงปลา ๓ นำ

ปลาไน-น้ำลึกปลานิล-กลางน้ำปลาตะเพียน-ผิวน้ำการปล่อยกบกุ้งหอยปู

ปัจจัยการแตกกอของข้าวการควบคุมระดับน้ำระยะห่างที่เหมาะสมของต้นข้าว

ภาคปฏิบัติ ๓ "ทำนา ๑ ไร่ ได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท" เข้าใจเทคโนโลยีสรรพสิ่ง

อะตอมมิคนาโนบอลสรรพสิ่งสรรพสิ่งน้ำสรรพสิ่งผงฮอร์โมนสรรพสิ่ง

การปรุงปุ๋ยใช้เองหลักการปรุงปุ๋ยเฉพาะพืช

๑๕.๐๐–๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕–๑๗.๐๐ น. คำมั่นสัญญา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ความคิด ตกผลึกเป็นความตั้งใจ

สัญญาต่อกันว่า จะกลับไปลงมือเปลี่ยนแปลงผืนนา ทำนาให้เต็มความสามารถ

เพื่อ...อีก ๖ เดือนข้างหน้า จะกลับมาพบปะ นำเอาความสำเร็จใหม่ๆ มาเล่าให้เพื่อนฟัง

 

 แผนที่ทางเข้าไร่สุขนิรันดร

แผนที่ทางเข้าไร่

แจ้งความประสงค์ได้ ตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้นะคะ
งานอบรมไร่สุขนิรันดร

อบรมหลักสูตร กลยุทธการทำเกษตรอย่างมืออาชีพ
การทำเกษตรอินทรีย์ ๑ ไร่ ได้มากกว่า ๑ แสน
รวมภาพโครงการปฏิบัติธรรมนำ(จิต)ใจใฝ่ดี
รวมภาพโครงการเสวนาธรรมเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
โครงการค่ายปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมภาพโครงการธรรมะสัญจรแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

www.raisuknirundorn.com

ไร่สุขนิรันดร
ที่อยู่ :  เลขที่ 1020 หมู่ที่ 4 ถนน มทส.สาย 1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง
จังหวัด : นครราชสีมา      รหัสไปรษณีย์ : 30000
มือถือ :  08 - 8464-5156,08-6255-5686
โทรศัพท์ :  044 - 990451 แฟ็กซ์ : 044 - 990451
อีเมล : raisuknirundorn@hotmail.com
เว็บไซต์ : raisuknirundorn.com